Interim-leiderschap

Grote dingen worden nooit door één persoon gedaan. (Steve Jobs)

Ik vind het uitdagend om direct leiding te geven in een interimfunctie, liefst in het onderwijs. Ik werk op operationeel niveau en in eindverantwoordelijke functies. Samenwerking vanuit rolhelderheid is daarbij een belangrijk uitgangspunt.
Ik heb ervaring in situaties waarin

  • spanningen (geweest) zijn in het managementteam/de organisatie
  • versterking nodig is van leiderschap
  • communicatie en besluitvorming transparanter en zorgvuldiger moeten worden vormgegeven
  • (verder) gebouwd moet worden aan (zelf)vertrouwen in de samenwerking
  • er sprake is van cultuurverandering, bijvoorbeeld omdat resultaatverantwoordelijkheden meer naar de teams gelegd worden.