Maatwerk

Ik werk graag met groepen leidinggevenden binnen organisaties, als de situatie en de ontwikkelingsprocessen zich daartoe lenen. Het heeft namelijk vaak direct een positief effect op de hele organisatie. In deze vorm verzorg ik de volgende diensten.

Op het terrein van de ontwikkeling van leiderschap en organisaties:

 • Begeleiding bij visieontwikkeling, strategisch management en de samenwerking tussen de verschillende managementniveaus (strategisch, tactisch en operationeel)
 • Ontwikkeling van Integraal Resultaatverantwoordelijk Management
 • Ontwikkeling van een organisatie-eigen visie op leiderschap, leiderschapstrainingen

Ten aanzien van samenwerking:

 • Teamontwikkeling, o.a. op basis van Management Drives
 • Begeleiding bij conflicten
 • Communicatietrainingen o.a. managementgesprekken, vergadertechnieken, omgaan met weerstanden
 • Intervisietrainingen

In het kader van Werving & Selectie:

 • Selectietrainingen
 • Persoonsgerichte sterkte-/zwakteanalyses
 • Criteriumgerichte interviews met rapportage

Individuele begeleiding:

 • Coaching op de werkplek
 • Supervisie
 • Therapie
 • Reïntegratiebegeleiding

Begeleiding van adviseurs/trainers/coaches:

 • Train the trainer programma’s o.a. over groepsdynamica en het werken met schone contracten
 • Supervisie

Voor meer informatie gaat u naar contact.