Netwerken

Zoek het gezelschap van degenen
die het beste in je wakker maken

Jasper Rienstra (www.klopt.nu) is een collega met wie ik graag samenwerk. In grotere projecten trainen we samen teams in beter communiceren en samenwerken, samen leren, leren omgaan met lastige veranderingen, al dan niet met behulp van Management Drives. We verzorgen samen ook de open training ‘Confronteren vanuit respect’. Voor meer informatie: www.mooiboos.nl

Als het gaat over communicatie en samenwerking werk ik met Nicoline van der Heijden van Tarantula (www.tarantula.nl). Wij werken graag met teams in het onderwijs. Thema’s: relatie en communicatie met ouders, samenwerken vanuit zelfkennis en autonomie, omgaan met agressie. Onze programma’s zijn op maat gemaakt en zijn gericht op het zelfstandig verder leren door het team.

Met Margreeth van der Kooij verzorg ik de training ‘Omgaan met macht’ en de workshops Systemisch Werk. Daarnaast werken wij ook samen in ‘In-company’ trajecten, met name gericht op het invoeren van ‘Integraal Resultaatverantwoordelijk Management’, een model dat door Margreeth ontwikkeld is. Voor meer informatie: www.vanderkooijconsult.nl