Opvolgingshuys: begeleiding van familiebedrijven

Familia et corporatio in perpetuum

Sinds vier jaar begeleid ik, samen met een aantal ervaren collega’s, familiebedrijven bij opvolgingsvraagstukken. Het doel van onze begeleiding is dat de bedrijfsoverdracht succesvol is én de familiebanden gezond blijven. We hebben ervaring in alle fasen van het proces: van eerste oriëntatie door de overdrager, de keuze van de opvolger(s), het bespreken van het proces in het familieberaad tot het begeleiden van de opvolger in de eerste periode als DGA. We werken integraal, begeleiden zowel de overdrager(s) als de opvolger(s) en de familie als geheel. Zie: Opvolgingshuys.