Wie ben ik..

Leidje Witte. Sinds 1 januari 1999 werk ik vanuit mijn eigen bedrijf: Leidje Witte Coaching & Training in Ede. Daarvoor werkte ik 11 jaar bij een organisatieadviesbureau.
Leidje-04
Leidje-11
Ik werk veelal in het onderwijs, een veld dat ik diepgaand ken en waar ik mijn hart aan verpand heb. Ontwikkeling van leiderschap en organisaties vormen een centraal thema in mijn werk. Daarnaast werk ik ook in andere velden (gezondheidszorg, sociale dienstverlening en profit- organisaties) als trainer en coach. Voorbeelden van onderwerpen binnen deze trajecten zijn teamvorming, communicatie en (persoonlijk) leiderschap.
Onder visie/uitgangspunten vindt u informatie over mijn visie op mensen, op leren en op organisaties. Bij netwerk geef ik een beschrijving van mijn belangrijkste samenwerkingspartners en de diensten die wij aanbieden. Onder de knop trainingen staat een overzicht van de opleidingen en trainingen die ik, vaak in samenwerking met een collega, aanbied. Ik ben een gecertificeerd Management Drives- en Spiral Dynamics-trainer. Meer informatie over dit instrument en de diensten die ik aanbied vindt u onder de knop Management Drives. Binnen systemisch werk bestaat het aanbod uit organisatieopstellingen, supervisie- en familieopstellingen. Mensen met een persoonlijke vraag kunnen kiezen voor individuele begeleiding. Bij maatwerk staat een overzicht van diensten die ik in-company verzorg. Onder de knop agenda treft u een overzicht aan van de data van trainingen in de komende periode.
Leidje-11