Management Drives®

Denkt u dat mensen gedreven worden door hun manager? Wij niet Ieder mens heeft eigen, persoonlijke drijfveren. Deze zijn bepalend voor zijn of haar handelen, voor de wijze van communiceren, samenwerken en leiding geven. Drijfveren – ook waardensystemen genoemd – geven richting aan iemands waarneming en de motivatie om dingen wel of niet te doen. Als we die drijfveren kennen kunnen we iemand beter begrijpen en erkennen. Voor een leidinggevende is het belangrijk om aan te sluiten op de drijfveren van de medewerkers.

management drives

Management Drives Management Drives brengt die drijfveren in kaart. Op individueel niveau d.m.v. een test die leidt tot een persoonlijk profiel. Zo’n profiel geeft niet alleen inzicht hoe deze persoon denkt en handelt, maar ook hoe zij of hij zich daarbij voelt. Daarnaast wordt zichtbaar van welke soort werkzaamheden deze mens energie krijgt en welke voor energieverlies zorgen.

Als tweede is het functioneren en presteren van groepen zichtbaar te maken en de mate van aansluiting met hun leider. Of het profiel van de groep functioneel is hangt af van de taak van de groep en van de organisatie waarin zij werkt. Management Drives is tenslotte ook in te zetten als instrument om de organisatiecultuur in beeld te brengen en zichtbaar te maken welke interventies gewenst zijn om deze ondersteunend te maken aan de doelen van de organisatie.

Er zijn zeven meetbare drijfveren, die visueel gemaakt zijn in kleuren. De combinatie en de intensiteit van de drijfveren zijn bepalend voor het profiel van een individu, groep of organisatie.

Management Drives is meer dan een analyse-instrument. Het geeft ook concrete informatie hoe te komen tot een organisatie die beter past bij de strategie, een betere communicatie (bijvoorbeeld bij veranderingsprocessen) en een betere inzet van medewerkers. Het helpt om oplossingen te bedenken voor bestaande problemen en om problemen te voorzien. Bovendien zorgt inzicht in elkaars drijfveren voor meer onderling begrip en waardering en voor een betere samenwerking.

Ik werk bij veel klanten met Management Drives. Ten bate van teamontwikkeling, competentiemanagement of bij het invoeren van een nieuwe stijl van werken en communiceren. Enkele klanten werken er nu meerdere jaren mee. Daar is het een instrument geworden van grote betekenis, zowel op individueel als op organisatieniveau.

mannetjes

U kunt bij mij terecht voor:

  • een individueel profiel in het kader van persoonlijke ontwikkeling, al dan niet in combinatie met coaching
  • management- en teamontwikkeling
  • managementtrainingen
  • organisatieontwikkelingtrajecten.

Voor meer informatie gaat u naar Contact.